Conveni amb la Universitat Nacional de La Plata

El juny de 2022 es va signar un conveni de cooperació acordat entre la UNLP i el Casal dels Països Catalans de la plata, tendent a promoure els estudis de la Llengua i Cultura Catalana a l’àmbit de la casa d’alts estudis, en el marc de aquest acord es dictaran classes didioma català i es realitzaran activitats acadèmiques per a la difusió de la cultura catalana.

Us compartim algunes fotos d’aquest conveni signat amb la Universitat Nacional de La Plata, que sosté el nostre propòsit de difondre la cultura catalana.

En imatge, d’esquerra a dreta, Rosita Torres Sabaté, president del Casal, Martín López Armengol, president de la UNLP i Pilar Travería, vicepresident del Casal

Loading

Scroll to top