Trobada de Biblioteques de col·lectivitats 2022

El Centre Basko de La Plata i la Biblioteca del Centre Basko van ser seu de la 10ml Trobada de Biblioteques de Col·lectivitats. Participem en aquesta trobada presentant una exposició a càrrec de Rosita Torres, president del nostre casal i de l’arxivsita Camil·la F. del Portal Millar sobre la conservació, organització i guarda del fons documetal i bibliogràfic del Fons Bibliogràfic de la biblioteca Fivaller Serás, de la Obra Cultural Catalana de Buenos Aires, llegat al Casal dels Països Catalans de La Plata

Loading

Scroll to top